Engsö slott i Västmanland är en av Sveriges bäst bevarade slottsbyggnader från 1700-talets mitt. När greve Carl Fredric Piper ärvde godset år 1738 inleddes en omfattande renovering av det gamla stenhuset under konstnärlig ledning av landets då främste arkitekt, Carl Hårleman. Resultatet blev en av rokokoperiodens märkligaste anläggningar.

I denna bok berättas historien om Engsö slott och dess innehavare. Vi får en initierad genomgång av sätesgårdens bebyggelse från 1300-talet och framåt. Störst utrymme ägnas åt greve Pipers ombyggnad på 1740-talet. Utöver Hårlemans intentioner och inredningens utförande får vi även glimtar av de hantverkare som var involverade. Huvuddelen av den fasta inredningen är ännu bevarad, i vissa fall helt orörd.

Boken om Engsö slott blev Åke Nisbeths sista verk. Han var en av Sveriges främsta kännare av såväl kyrkor som svensk slotts- och herrgårdskultur. Catharina Piper och Göran Ulväng har färdigställt boken och fotografen Jan Gustafsson bidragit med ett rikt bildmaterial.

Catharina Piper & Göran Ulväng (red):
Engsö slott
Atlantis Bokförlag
Utkom 2011