Svenskarna i första världskriget

Svenskarna i första världskriget är en berättelse om till stora delar bortglömda tragedier, äventyr, strävanden och öden från åren 1914–1918.

Tusentals flyktingar passerade genom Sverige i augusti 1914. Svenska konstnärer i Paris deltog i kriget som franska främlings­legionärer. Svenska officerare tog tjänst i tyska armén. Fredsaktivisten Anna Lindhagen samlade in pengar till Belgiens barn och besökte ensam flyktingläger i Nederländerna. Efter det stora sjö­slaget i Skagerak 1916 flöt mängder av döda iland på västkusten, vilket bevittnades av bland andra Selma Lagerlöf, sommaren då makrillen kallades likfisk. Tusentals fattiga svenska utvandrare till USA hamnade i den amerikanska armén och tvingades strida på västfronten.

Stupade svenskar ligger begravda på de gigantiska krigskyrkogårdarna på västfronten, och i svenska kyrkogårdar fann turkiska, tyska, brittiska, arabiska, franska och ryska krigsinvalider sin sista vila när de dog på sin väg hem. Detta och mycket annat skriver Nils Fabiansson om i Svenskarna i första världskriget.

Nils Fabiansson är författare och arbetar som redaktionssekreterare på Historisk tidskrift. Han har intresserat sig för första världskrigets historia och arkeologi sedan 30 år. Hans första bok är Das Begleitbuch zu Ernst Jünger ”In Stahlgewittern” och 2014 utgav han Historien om västfronten.

Nils Fabiansson:
Svenskarna i första världskriget
Carlsson Bokförlag
Utkom 2018