En stund i Lund – staden från 1500-talet till i dag

Kulturen i Lund
Ny basutställning, 11 november 2017

En av de äldsta kända bilderna av Lund, ett kopparstick efter Braun-Hogenberg från ca 1600.

Den 11 november invigs Kulturens nya stadshistoriska utställning En stund i Lund – staden från 1500-talet till idag som är uppbyggd kring olika teman och spänner över 500 år.

– Alla som passerat Lund har varit en stund i Lund, en del på kort besök, andra har pluggat några år eller arbetat här och några stannar kvar resten av livet, säger utställningsproducent Jenny Andersson.

Den nya utställningen brer ut sig över cirka 500 kvm och upptar andra våningen i Vita huset, som nu blir ett helt hus med fokus på Lunds historia från 900-talet till nutid. Här finns nämligen sedan tidigare utställningen Metropolis – Lund på medeltiden.

Museet har ställt frågan vad som behövs i en stad för att man ska kunna bo och leva tillsammans, och vilka influenser från omvärlden som påverkat utvecklingen. Det är en mångfald av olika behov, människor och idéer som format och formar Lund och det är tydligt att universitetet, kyrkan, innovationerna och ett rikt kulturliv har präglat staden.

– I utställningen finns mycket att upptäcka och lära. I varje rum utforskar vi ett nytt tema och utställningens form ändras med rummens tema. Du kan höra ljud från förr eller titta i specialbyggda kikare och se dagens Lundagård förvandlas till dåtid, säger Jenny Andersson.

I ett av rummen undersöks den fysiska staden och de funktioner som behövs för att en stad ska fungera. ”Våra upplevelser av Lund skiljer sig åt beroende på vilka förutsättningar vi har och staden fungerar inte alltid för alla. Det kan handla om tillgänglighet för funktionshindrade eller rättvis tillgång till utbildning och vård.”

Utställningens huvudmålgrupp är barn och unga i åldern 9-12 år, men den är även tänkt att vara en relevant och tillgänglig utställning om Lund för vuxna, både för lokala besökare och turister. Barn och vuxna ska kunna uppleva utställningen tillsammans.

En av de saker museet tagit med sig från förarbetet med fokusgrupper är att besökare, barn och vuxna, ska kunna känna igen sig i andra människors känslor och upplevelser. Därför har man jobbat mycket med att visa att människans grundläggande behov har varit de samma under olika tider, trots att förutsättningarna har skiftat.

– Jag tycker särskilt om rummet med lundabors berättelser, där vi möter personer från olika århundraden. Det finns små krypin i rummet där man kan lyssna, läsa och titta på föremål i lugn och ro, säger Jenny Andersson.