Få flyttar med Riksantikvarieämbetet till Gotland

Endast 16 personer av drygt 100 tillfrågade är beredda att flytta med till Gotland när Riksantikvarieämbetet omlokaliseras. För de som inte väljer att flytta med väntar nu stöd från Trygghetsstiftelsen för att hitta nytt jobb eller vidareutbildning.

Det var i juni 2005 som regeringen beslutade att omlokalisera delar av Riksantikvarieämbetet i Stockholm till Visby. Flytten skall vara genomförd vid utgången av 2008 och omfattar register, information, konservering, administration, vård av byggnader och fastigheter samt ledningen för uppdragsarkeologiska undersökningar.

Den stora flytten kommer att äga rum först i oktober nästa år men redan i november flyttas telefonväxeln som servar 14 myndigheter och institutioner, bland andra Statens Kulturråd, Historiska museet, Statens maritima museer och Naturhistoriska riksmuseet, till Gotland.

– Det är tufft just nu men samtidigt ser vi fram emot att bygga upp den nya verksamheten på Gotland. Kapaciteten på vissa avdelningar och enheter är nere på 40 procent. Rekrytering pågår för fullt men det tar tid att återfå full förmåga, säger Anders Jolby, administrativ chef.

Det är svårt att förutse alla konsekvenser av omlokaliseringen men Gotlandsflytten innebär bland annat att Riksantikvarieämbetet inte kommer att arbeta på uppdrag i samma utsträckning som tidigare. Den antikvarisk-tekniska verksamhet som Riksantikvarieämbetet bygger upp på Gotland kommer att fokusera på tillämpad forskning och metodutveckling för bevarande och vård av kulturhistoriskt värdefulla föremål, material, byggnader och landskap.

– Vi ska vara samlande och pådrivande i arbetet och vi ska bli ännu bättre på att stödja de som förvaltar kulturmiljöer i landet, säger Marianne Lundberg, avdelningschef Antikvarisk-tekniska avdelningen.

Det utvecklingsarbete som Riksantikvarieämbetet har bedrivit för att tillgängliggöra och samla den information som finns i myndighetens arkiv, register och databaser kommer att fortsätta. Syftet är att erbjuda service till professionellt verksamma inom kulturmiljösektorn, andra angränsande sektorer och allmänheten.

(2007-09-20)