Nytt polismuseum öppnar i Stockholm

Nu öppnar ett helt nytt Polismuseum på Gärdet i Stockholm. Rikspolisstyrelsen står bakom satsningen som syftar till att öka möjligheten för människor att få en inblick i hur polisen arbetar.

Det nya Polismuseet är ett sätt att visa allmänheten hur polisen fungerar i dag och hur man har arbetat genom historien. Det ger även en möjlighet att visa och förklara delar av polisens verksamhet som annars är stängd för utomstående, till exempel hur en brottsutredning och brottsplatsundersökning går till och hur svensk polis arbetar utomlands.

Museet vänder sig till ”en bred allmänhet, såväl barn som vuxna”, och besökarna ges stora möjligheter att interagera på plats och över webben. Man kan bland annat prova på att vara vittne, göra en brottsplatsundersökning och agera i polisfilmer.

Museet utgår från dagens samhälle och belyser polisens arbete och roll i nutid. Frågor som tas upp är: Vad gör polisen och vilken roll spelar den i ett demokratiskt samhälle? Hur relevant är bilden som ges genom deckare och media? Besökare får också veta varför uniformer och bilar ser ut som de gör.

Samtiden står i fokus men det historiska perspektivet används som relief till dagens frågor. Händelser som genom tiden haft betydelse för polisens utveckling finns skildrade. Museets samlingar utgörs av cirka 10 000 föremål från Rikspolisstyrelsens tidigare museer – Polistekniska och Polishistoriska museet.

I samlingarna finns föremål från hela 1900-talet som bland annat representerar mynt- och sedelförfalskning, konstförfalskning, stöld, bedrägeri, mord och andra våldsbrott. Det finns även unika föremål från Norrmalmstorgsdramat 1973, samt föremål som visar hur polisen löst brott med både gamla och nya metoder. Beslag från Polisbyrån och Säkerhetspolisen finns, till exempel från avlyssningen av svenska ambassaden i Moskva.

(2007-09-24)