Fabriken – om sidensjalar, jacquarder och kvinnors arbete i textil- och konfektionsindustrin från början av 1800-talet till idag

K. A. Almgren sidenväveri & museum
Ny permanent utställning

Foto: K A Almgren sidenväveri & museum

Den 8 mars 2022 öppnade en ny permanenta utställning där man får möta några av de kvinnor som har arbetat på Almgrens sidenväveri och veta mer om sidensjalarna och allt annat som de vävde eller sydde.

Det handlar om Sidenväveriets snart 200 år långa historia i ett globalt perspektiv. Från starten 1833 innan industrialismens genombrott i Sverige, genom glansdagarna, nedgången, breddningen, TEKO-krisen och återstarten. Hela vägen fram till i dag. Historien speglar både industrialismens utveckling i Sverige och ger perspektiv på dagens ohållbara modebransch.

Sidenväveriet är en del av svensk TEKO-industri och i den nya utställningen berättar verksamhetens hela historia från 1800-talet till idag med industrialisering, TEKO-kris och återstart i en värld där textil- och konfektionsindustrin har flyttat långt utanför Sveriges gränser. I fokus står kvinnorna som har arbetat här och sjalarna som var en stor del av företagets framgång.

Utställningen Fabriken är uppbyggd kring tre teman, tre breda ämnesområden som rör sig från 1800-talet fram till idag och som belyses utifrån Sidenväveriets historia.

TEKO-industrins utveckling
Efterfrågan på sjalar i kombination med entreprenörskap och teknisk innovation (jacquardmekaniken) skapade en framgångsrik sidenindustri på 1800-talet och får här representera svensk industrialisering i bredare bemärkelse. Men hur lyckades Sidenväveriet överleva 1900-talet, en tid när efterfrågan på siden minskade så kraftigt? Under 1900-talet breddades verksamheten och flera bolag inom modekonfektion startades.

Kvinnoarbete
Sidenväveriet har under alla år varit en kvinnoarbetsplats och utställningen lyfter fram kvinnorna som har arbetat här från 1800-talet och framåt. Här finns berättelser från tidigare anställda och föremål kopplade till de olika verksamheterna. I dag tillverkas nästan ingen textil i Sverige. Det är istället en inkomstkälla för kvinnor på andra sidan jordklotet. Hur var det att som kvinna arbeta inom svensk textilindustri på 1800-talet? Och på 1900-talet? Vad finns det för likheter och skillnader med dagens arbetsvillkor i andra länder?

Sjalar
Med sjalen som exempel bindes Sidenväveriets nära 200 år långa historia samman. På 1800-talet var sjalen Sidenväveriets allra viktigaste produkt med stor spridning bland kvinnor inom framförallt allmogen, vilket på den tiden utgjorde en stor majoritet av befolkningen. Flickor fick ofta sin första sjal i samband med konfirmationen. Samtidigt var sjalen en modeaccessoar och exempel på folklig lyxkonsumtion, kvinnor hade ofta många sjalar. Efterfrågan på fabrikstillverkade textilier drev på industrialiseringen. Omkring 1900 började kvinnor föredra att bära hatt, en utveckling som väckte en del motstånd men inte gick att hejda. Utställningen ger historiska och samtida perspektiv på bruket av sjal.