Traces of existence – kattun är cotton

Norrköpings stadsmuseum
5 maj – 2 september 2018

Foto: Norrköpings stadsmuseum

Foto: Norrköpings stadsmuseum

Traces of existence är en serie utställningar där Judiska museet söker i de historiska spåren efter judisk-svensk existens på autentiska platser runt om i Sverige. I samarbete med Norrköpings stadsmuseum har de låtit konstnären Elsa Chartin fördjupa och omtolka spåren av kattuntryckaren Jacob Marcus.

Jacob Marcus etablerade ett kattuntryckeri i Norrköping i slutet av 1700-talet. De invandrade judiska kattuntryckarna kom med nya idéer och impulser från utlandet vad gällde mönster och färger. De förde också med sig nya kunskaper om produktionstekniker och modetrender. Kattuntryckerierna, judehuset i Norrköping och det industriella kulturarvet är spår i historien efter familjen Marcus, spår som även leder till museets egen samling.

Traces of existence handlar om den process som påbörjas när människor kommer till ett nytt land. Det kan vara anpassning, assimilation, integration eller isolering. Men en sak kan man säga med säkerhet, det påverkar både de som kommer och de som redan finns här, säger Christina Gamstorp, museichef på Judiska museet.

Elsa Chartin har länge arbetat konstnärligt med textil och mönster. Hennes känsla för monumentala sättningar liksom hennes intresse att gräva i hantverkets ursprung har återupplivat kattuntryckets mönster i det egna arbetet.

– Det är i översättningen mellan mönstrets historia och Chartins arbete som nya tolkningar kan göras. Hennes arbetsmetod blir en metafor för hur fragment ur historien viks ihop, buntas och färgas för att sedan omtolkas och vecklas ut till en ny erfarenhet, säger Åsa Andersson Broms, konstnärlig ledare för Traces of existence.