Hällristningar i Södermanland

Bronsålderns hällbilder har alltid fascinerat både yrkesarkeologer och den intresserade allmänheten. Hällristningar finns i de flesta av Sydsveriges landskap. De mest kända finns i Tanum i norra Bohuslän.

Att även Södermanland är ett område rikt på hällristningar är inte lika känt. När författarna till denna bok för femtio år sedan började leta hällristningar i landskapet kände man bara till ett 50-tal platser varav tre figurristningar.

Antalet kända hällristningar i Södermanland har sedan dess mångdubblats, till stor del tack vare författarnas arbete. Nu finns det nästan 3 000 kända ristningsplatser varav 125 med figurristningar. De innehåller totalt 29 500 figurer varav 27 500 skålgropar.

I boken Hällristningar i Södermanland kan man läsa om hur landskapets alla kända figurristningar upptäcktes samt en beskrivning i ord och bild om deras innehåll.

Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam har tidigare utkommit med boken Hällristningar i Västmanlands län.

Sven-Gunnar Broström, Kenneth Ihrestam & Roger Wikell:
Hällristningar i Södermanland – Södermanlands län och södra delen av Stockholms län
Botark
Utkom 2021