Lützenexpert får stipendium den 6 november

Inger Schuberth har tilldelats 2008 års stipendium av föreningen Livrustkammarens Vänner och Katarina af Silléns fond. Stipendiet, på 25 000 kronor, utdelas årligen för ett förtjänstfullt vetenskapligt arbete inom Livrustkammarens verksamhetsområde.

Inger Schuberths mångåriga forskning har lett fram till flera publikationer på tyska om Gustav II Adolf och nu senast på svenska boken Lützen – på spaning efter ett minne.

Beslutet motiveras på följande sätt:
”Med sitt stora och grundläggande arbete Lützen – på spaning efter ett minne har Inger Schuberth bidragit till att öka kunskaperna om och förståelsen av Gustav II Adolfs betydelse. Hennes mångåriga arbete, som också lade grunden till den stora jubileumsutställningen i Lützen, har inneburit att banden stärkts mellan Tyskland och Sverige – och mellan Lützen och Livrustkammaren, som är ett monument skapat till minne av denne kung.”

Inger Schuberth är född i Stockholm och bor sedan 40 år i Tyskland. Hon tog en fil.kand vid Stockholms universitet 1968 och blev Dr.phil. då hon disputerade 1979 i Bonn med en avhandling om Tyskland och Sverige under första världskriget. Inger Schuberth har arbetat som kulturattaché, historiker, författare, forskare, föreläsare, lärare, utställningsarrangör, översättare och reseledare för historiska resor.

(2008-11-04)