Området för det nya naturrummet i Stora sjöfallet innehåller många värdefulla fornlämningar, som visar på den samiska historien 7000 år tillbaka i tiden. Det visar de inventeringar som Ájtte museum gjort på uppdrag av länsstyrelsen. [SR Norrbotten]

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=2399908