Sven i Emmaboda är Årets Arbetsmyra

Sven Gustavsson - Årets Arbetsmyra 2022. Foto: Ida Rådegård

Sven Gustavsson – Årets Arbetsmyra 2022. Foto: Ida Rådegård

På Torstamåla torvmuseum i Småland möts natur och kultur i en unik fabriksmiljö. Sven Gustavsson beskrivs som själva motorn bakom förvandlingen av den nedlagda torvfabriken. Nu utnämns han till Årets Arbetsmyra av Arbetets museums vänner.

I början av 2006 åkte Sven, tillsammans med de andra initiativtagarna, till Torstamåla för att se på den nedlagda torvfabriken som de ville omvandla till ett museum. Det var 15 grader kallt och de kämpade sig fram genom den oplogade snön. Framme vid fabriken möttes de av snö även inomhus – på grund av stormen Gudrun fattades det 600 tegelpannor på fabrikens tak.
Mycket tid och engagemang ledde fram till det som idag är Torstamåla torvmuseum. Ett arbetslivsmuseum som skänker glädje åt såväl medlemmar som åt bygden.

– Ett sextiotal medlemmar är vi, och vi är väl kanske åtta eller någonting sånt där, som är engagerade och kommer med jämna mellanrum och hjälper till. Allihop är superbra och vi har roligt ihop, säger Sven.

De började tidigt med att bjuda in till öppet hus och ”Torvens dag”, då besökare får chansen att följa med i vagnarna ut på mossen där torven bryts. I fabriken visas alla momenten med att ta fram en klassisk torvströbal med träramar och järntråd, något som de tycks vara ensamma om i Sverige idag.

Men hur startar man ett torvmuseum när man inte har någon särskild kunskap om torvbrytning? Sven räknar upp tre villkor som skulle uppfyllas för att Torstamåla torvmuseum skulle kunna bli verklighet: de skulle få tillåtelse att bryta torv på platsen, föreningen skulle äga fabriken samt att de skulle få med sig personer som hade arbetat i torvfabriken och som kunde dela med sig av sin kunskap.

– Utan kunskap hade det varit meningslöst att hålla på med, eftersom jag inte kunde något. Och när de tre grejerna var igång, då körde vi igång.

Att det är en laginsats det handlar om, det är Sven tydlig med. De är ett sammansvetsat gäng som lär av varandra. Hustrun Britt-Marie som alltid är med och drar sitt strå till stacken, Brit som är eldsjälen som visade mossen för Sven från första början, Tord och Örjan som är söner till Ragnar som tidigare arbetade på torvfabriken, för att nämna några. Det sociala är en viktig del för alla inblandade.

– Det är inte många gånger vi varit där utan att grilla. Och ingen gång utan kardemummakaka!

Sven och Britt-Marie är överens om att de vill hålla på så länge det är roligt och givande. Saknaden har varit stor under coronapandemin när de har varit tvungna att pausa verksamheten. Men nu bryts det åter torv på mossen i Torstamåla.

– Det bygger mycket på att vi har roligt, som jag säger – ordet ”jobba” använder vi inte!

Priset Årets Arbetsmyra delas årligen ut av Arbetets museums vänner med syfte att tacka och uppmuntra alla kulturarvsbevarare som engagerar sig i arbetslivsmuseerna runt om i Sverige. Sven Gustavsson tar emot 2022 års pris den 22 april under ArbetSams Museidagar på Sörmlands museum i Nyköping.

Tidigare pristagare
2021: Östen Runelind, Pythagoras Industrimuseum
2020: Erling Andersson, Derome Trä & Nostalgimuseum
2019: Åsa Orrmell, Wallåkra Stenkärlsfabrik
2018: Börje Samuelsson, Råås kvarn
2017: Bosse Nilsson, Loos koboltgruva
2016: Ylva Bokgren, Anten-Gräfsnäs Järnväg
2015: Mimmi Mickelsen, Museispårvägen Malmköping
2014: Kerstin Bergström, Skonarna Vega och Linnéa
2013: Kjell Nordeman, Sveriges Ångbåtsförening

(2022-04-13)