Asatro i tiden

En översiktlig studie av asatro i dagens Sverige. Olika organisationer för asatrogna presenteras, framför allt Sveriges Asatrosamfund. Konstruktionen av den moderna asatron, asatrognas trosföreställningar och deras förhållanden till den förkristna tiden behandlas också. I boken görs även ett försök att placera den moderna asatron i ett större sammanhang – som en del av vår tids samhälle.

Författaren, Fredrik Skott, är arkivarie vid Språk och folkminnesinstitutets enhet Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg och doktorand vid Historiska institutionen, Göteborgs universitet.

Fredrik Skott:
Asatro i tiden
Småskrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, nr 1
70 sidor
Utkom i juni 2000