Wijkander chef för sjöhistoriska museerna

Regeringen har beslutat anställa överantikvarie Keith Wijkander som överintendent och chef för Statens sjöhistoriska museer. Han tillträder sin befattning den 11 september i år och är förordnad under en tid av sex år.

Statens sjöhistoriska museer består av Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona.

Keith Wijkander är för närvarande överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet och arbetade innan dess med kulturarvsfrågor i Regeringskansliet. Wijkander är filosofie doktor  i arkeologi.

(2000-07-11)