Familjen Hamrin & Jönköpings-Posten

Stig Fredriksson (1939-2008) hade tänkt bli läkare men blev en av Sveriges mest framgångsrika tidningsledare. Han började byta yrkesbana när han i Lund först läste sociologi. Efter en fil.lic. i ämnet, flyttade han med hustru Christina Hamrin till Stockholm för att göra karriär.

I Stockholm deltog Stig Fredriksson i utvecklingen av en linje i konsumentupplysning vid journalistutbildningen. På försvarets forskningsanstalt (FOA) medverkade han i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) utredning av ett svenskt institut för framtidsstudier. I mitten av 1960-talet värvades han av sin svärfar Carl-Olof Hamrin till Hallpressen i Jönköping.

År 1970 utnämndes han till chefredaktör och ansvarig utgivare för Jönköpings-Posten och blev samtidigt VD för koncernen H. Halls boktryckeri AB. Stig lämnade 2007 över ledningen av koncernen till en Hamrin i fjärde generationen, sin yngsta dotter Lovisa.

När Stig Fredriksson trädde till i Jönköping hade Halls bolag ca 270 anställda och omsättningen närmade sig 150 miljoner kronor (i 2007 års värde). När han lämnade fyrtio år senare hade omsättningen vuxit till 2,3 miljarder och antalet verksamma i koncernen, som bytt namn till Herenco, var drygt 1 500. Kassan var välfylld: en miljard.

Karl Erik Gustafssons biografi över Stig Fredriksson följer hans levnadsbana från uppväxtåren i Vaggeryd, studietiden i Lund, karriärförsöken i Stockholm till ledningen av familjeföretaget Herenco med en frimodig diversifiering in i helt andra branscher än dagspressen. Stig Fredrikssons stora intresse för forskning ledde till att familjen 1986 grundade en stiftelse för medieforskning: Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse.

Karl Erik Gustafsson:
På Stigs tid. Familjen Hamrin & Jönköpings-Posten 1970-2007
Ekerlids Förlag
Utkom 2017