Släktforska utanför Norden

Bokomslaget

Sverige har alltid haft invandring men aldrig tidigare har en så stor del av befolkningen haft rötter utomlands. Den stora invandringen har skett under det senaste halvseklet. Men, den moderna invandringen till Sverige kom igång redan på 1860-talet, samtidigt som utvandringen från Sverige tog fart.

Släktforska utanför Norden är inte en nybörjarbok i släktforskning för den som har sina rötter utanför Norden, utan snarare en handbok för den som vill börja leta efter anor som invandrat till Sverige under de senaste 160 åren. Man får veta hur man först söker efter uppgifter i svenska arkiv, sedan hur man går till väga för att ta reda på uppgifter om sin släkt i den gamla hemlandet.

Boken är i första hand inriktad på att söka dina anor i olika webbplatser online. Släktforska utanför Norden är Sveriges Släktforskarförbunds nittonde handbok.

Thomas Fürth är docent i historia vid Stockholms universitet och forskningsledare vid Kairos Future. Han är ordförande i Genealogiska Föreningen och Judiska släktforskarföreningen i Sverige, och har publicerat artiklar om släktforskning i en rad tidskrifter.

Thomas Fürth:
Släktforska utanför Norden
Sveriges Släktforskarförbund
Utkom 2019