Reformationstiden

Den kyrkoreformation som på allvar kom igång under 1500-talet fick större konsekvenser än någon kunnat ana. Reformationstiden kom att utgöra ett omvälvande skede i Europas historia såväl kulturellt och religiöst som politiskt, ekonomiskt och socialt.

Den här boken behandlar olika aspekter av denna europeiska brytningstid. Författarna beskriver vilka konsekvenser reformationsprocessen fick för kultur och samhällsliv och tar upp teman som läs- och skrivkunnighet, världsbild och litteratur. Fokus ligger på de delar av Europa som berördes av den lutherska reformationen.

I boken återfinns också en del texter från reformationstiden. Några av dem publiceras här för första gången på svenska.

Boken riktar sig främst till studenter vid universitet och högskolor i ämnen som historia, idéhistoria, religion och tyska, men även till alla med intresse för denna tid.

Elisabeth Wåghäll Nivre & Olle Larsson:
Reformationstiden. Kultur och samhällsliv i Luthers Europa
Studentlitteratur
264 sidor, häftad
Utkom 2000