Fängelse och järnväg nya byggnadsminnen

Regeringen har fattat beslut om sju nya statliga byggnadsminnen. Det är länsfängelset i Gävle, f.d. tygstationen i Boden, ställverket vid Brunflo station, delar av Malmbanan, delar av Eslövs station,
perrongtaket vid Flens station samt järnvägsbron vid Sikfors.

Länsfängelset i Gävle
Användes som fängelse 1847-1986, och är ett av de äldsta cellfängelserna i Sverige och samtidigt ett av de mest välbevarade s.k. T-fängelserna.

Länsfängelset i Gävle

Länsfängelset i Gävle. Foto: Sveriges Fängelsemuseum.

F.d. tygstationen i Boden
Tygstationen inrättades 1906 och var främst till för att förvara, vårda, reparera och i viss mån tillverka artilleri- och handeldvapenmateriel för de förband som var stationerade i Bodens fästning. Tygstationen var på sin tid en av områdets största arbetsplatser.

Ställverket vid Brunflo station
Brunflo stationsmiljö från tidigt 1900-tal är väl sammanhållen och ovanligt intakt. Stationshuset i Brunflo är sedan tidigare byggnads-minne.

Ställverkshuset i Brunflo

Ställverkshuset i Brunflo. Foto: Thord Wedlund.

Malmbanan
Malmbanan har varit av stor betydelse för Sveriges industriella utveckling. Den är en del av Norrbottens så kallade teknologiska megasystem som av Riksantikvarieämbetet har pekats ut som ett av Sveriges tolv viktigaste industriminnen. De anläggningar längs Malmbanan som har utsetts till statliga byggnadsminnen är transformatorstationerna i Torneträsk och Vassijaure, omformar-stationen vid Stenbacken station, delar av Kaisepakte och Kopparåsens stationer, samt banvaktsstugor i Kaisaniemi, Solbacken och Tornehamn.

Kaisepakte station vid Malmbanan

Kaisepakte station vid Malmbanan. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Delar av Eslövs station
Eslöv är ett utpräglat järnvägssamhälle, och järnvägen bidrog till att Eslöv 1911 fick stadsrättigheter. Själva stationshuset är sedan tidigare byggnadsminne, och dagens regeringsbeslut innebär att även en gångtunnel, en trappöverbyggnad samt perrongtaket får motsvarande skydd.

Perrongtaket vid Flens station
Flen är liksom Eslöv starkt förknippad med järnvägen, och därför är stationen med omgivande miljö av stort symbolvärde för staden. Även Flens stationshus är sedan tidigare byggnadsminne.

Järnvägsbron vid Sikfors
Järnvägsbron över Piteälven uppfördes under 1910-talet och är en av landets märkligaste järnvägsbroar, såväl estetiskt som tekniskt.

Järnvägsbron vid Sikfors

Järnvägsbron vid Sikfors. Foto: Sara Berg, Piteå kommun.

(2007-03-23)