Nordiska museet samlar in släktforskarnas fynd

Foto: Gunnar Lundh/Nordiska museet

Foto: Gunnar Lundh/Nordiska museet

Släktforskarrörelsen är föremål för en ny digital insamling som är kopplad till ett flerårigt forskningsprojekt. Nordiska museet söker tillsammans med forskare från Södertörns högskola och Mittuniversitetet allmänhetens berättelser om den egna släkten.

– Släktforskarna är en stor gräsrotsrörelse som över hela landet gör en viktig insats för att spara vår gemensamma historia. Med den här insamlingen hoppas vi kunna uppmärksamma dessa eldsjälar. Vi hoppas även att kunna lyfta hundratals människoöden ur historiens glömska och framtidssäkra deras berättelser i våra samlingar, säger Jörgen Löwenfeldt, projektledare för digitala insamlingar på Nordiska museet.

Med den långa historia av folkbokföring är Sverige ett av de mest fördelaktiga länderna i världen för att bedriva släktforskning. Sedan 1960-talet har intresset växt i omfattning, inte minst de senaste decennierna genom nya släktforskningssajter och DNA-teknik.

– I kölvattnet av allt detta kan släktforskning idag ses som en av de viktigaste gräsrotsverksamheterna för att skapa kulturella minnen och släktforskningen verkar också ha stor personlig betydelse för många. Frågorna som ställs i insamlingen utgår från vilka fynd som släktforskarna hittat i sitt sökande och hur upptäckterna påverkat hur de ser på sig själva och sin egen identitet, men också deras historiesyn mer övergripande, säger Jenny Gunnarsson Payne, professor i etnologi vid Södertörns högskola.

Berättelserna kommer, förutom att sparas i museets samlingar, även bli en del av forskningsprojektet ”Oväntade genealogier? Släktforskning, identitet, minne och släktskap i Sverige” på Södertörns högskola och Mittuniversitetet. Projektet leds av professor Jenny Gunnarsson Payne i samarbete med Samuel Edquist, Mittuniversitetet, och Emma Pihl Skoog, Södertörns högskola.

Forskarna i projektet ska analysera den samtida svenska släktforskningen, med ett särskilt fokus på vad som händer när släktforskare stöter på något ”oväntat”, som ruckar på förväntningarna. Det kan handla om tidigare okända anfäder och anmödrar, och anor av annan etnisk härkomst eller yrkesbakgrund än de förväntade.

Insamlingen “Min släktresa” öppnade för allmänheten den 14 mars och pågår till den 31 december 2025 på minnen.se/tema/minslaktresa.

(2024-03-22)

Se även Nordiska museet önskar vardagsberättelser i 150-årspresent (2023-10-20)