Färre museibesök under 2018

Vasamuseet i vinterskrud. Foto: Anneli Karlsson/Statens maritima museer

Foto: Anneli Karlsson/Statens maritima museer

Totalt gjordes över 17,5 miljoner museibesök under 2018. Mer än hälften av landets museer hade färre besök under 2018 än året innan och den totala besökssiffran har gått ner med 3 procent. Det visar organisationen Sveriges Museers sammanställning av deras medlemmars besökssiffror.

– Museerna står stadigt som ett nav i det demokratiska samhället genom att bidra med reflektion och perspektiv. Årets minskning är marginell med tanke på den varma sommaren, säger Mats Persson, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Sveriges Museers sammanställning av medlemsmuseernas besökssiffror visar att drygt 7,6 miljoner besökte de så kallade centrala museerna som mestadels ligger i Stockholms län men också i Östergötland, Blekinge, Västra Götaland och Skåne. De regionala museerna lockade 3,2 miljoner besökare tillsammans och de kommunala drygt 4 miljoner enligt undersökningen. Kategorin “övriga” innefattar både offentliga och privata museer av väldigt olika karaktär och storlek där de svarande redovisade 2,7 miljoner besök. Museibesöken har haft en positiv trend de senaste tio åren och ligger på fortsatt höga nivåer även om sammanställningen visar på en viss minskning totalt.

– För att museerna ska vara betydelsefulla platser för alla även i framtiden krävs ökade resurser och satsningar både nationellt och lokalt, säger Mats Persson.

De 10 mest besökta museerna under 2018:

1. Vasamuseet 1 487 983 besökare
2. Skansen 1 250 868
3. Naturhistoriska riksmuseet 631 130
4. Moderna museet Stockholm (samt Arkdes) 562 226
5. Prins Eugens Waldemarsudde 430 608
6. Friluftsmuseet Gamla Linköping 413 357
7. Malmö museer 379 394
8. Gotlands museum 345 758
9. Wadköping friluftsmuseum 343 000
10. Tekniska museet 323 399

Vasamuseet var Sveriges mest besökta museum även 2017.

(2019-01-11)