Fartygsarbete belönas med förtjänstmedalj

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2009 har tilldelats Kerstin och Egil Bergström i Gamleby för deras arbete med segelfartygen Linnea och Vega.

Paret Bergström i Gamleby utanför Västervik har hållit på med segelfartyg sedan 1960-talet. I samband med deras arbete med segelfartygen Linnéa, från 1915, och Vega, från 1909, har de vid sitt egenhändigt uppbyggda varv bedrivit en kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling inom fartygsbevarandet. Det kan även nämnas att både Linnéa och Vega har på ägarens initiativ blivit k-märkta av Statens maritima museer.

– När det kommer till bevarande och bruk av fartyg kan ingen offentlig institution mäta sig med sådana entusiaster som Kerstin och Egil Bergström, säger riksantikvarie Inger Liliequist som i samband med Riksantikvarieämbetets årliga Höstmöte, överräckte förtjänstmedaljen till paret.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj går till den person/personer, organisation eller förening som gjort något särskilt och minnesvärt för kulturarvet och kulturmiljövården. Motiveringen för 2009 års förtjänstmedalj lyder:

”Med små medel, ett starkt, personligt engagemang, en stor hantverks- och yrkesskicklighet och ett aldrig sinande gott humör har Kerstin och Egil arbetat i 40 år. Vid sidan av sitt arbete med segelfartygen har paret bedrivit en kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling. Arbetet har bedrivits med den uttryckliga ambitionen att dela med sig av kunskap och erfarenheter och upprätthålla traditionellt hantverk.”

(2009-10-15)