Kunglig boktryckare och kvinna under sent 1700-tal

Elsa Fougt var kunglig boktryckare, förläggare och handlade med förbjudna franska böcker. Litteraturvetaren Anna-Maria Rimm har i sin avhandling undersökt en fascinerande kvinnas verksamhet under sent 1700-tal.

En av de mest betydande personerna i det sena 1700- och tidiga 1800-talets svenska bokbransch var en kvinna: Elsa Fougt (1744-1826). Som ägare till och ledare för Kongl. Tryckeriet – det tryckeri som hade privilegium på att ge ut rikets alla offentliga tryck, däribland handlingar från kungen och myndigheterna – innehade hon i nära trettio år den mest prestigefyllda position som en boktryckare i Sverige kunde uppnå.

Under en längre tidsperiod innehade alltså Elsa Fougt en ytterst framgångsrik position i bokbranschen, trots att hon tillhörde ett kön vars verksamhet i samhället och yrkeslivet kringskars av en lång rad hinder.

– Hennes gärning fascinerar, och kan såväl skänka nya insikter om kvinnors livs- och arbetssituation under det sena 1700-talet, som bidra till den bokmarknadshistoriska forskningen i allmänhet, säger Anna-Maria Rimm.

Fougt var en mångsysslande aktör. Hennes affärsrörelser var många och representerar olika aspekter av samtidens litterära system. Utöver verksamheten som Kungl. boktryckare fungerade hon också som boktryckare och förläggare av berömda författare som Leopold, Lidner och den storsäljande Cajsa Warg. Hon drev också ett stilgjuteri, idkade svensk och utländsk bokhandel – där hon bland handlade med förbjudna franska böcker – samt verkade som redaktör för tidningen Stockholms Weckoblad. Hon var dessutom engagerad i boktryckarnas intresseorganisation Boktryckerisocieteten.

I sin avhandling undersöker Ann-Maria Rimm centrala aspekter av boktryckaren och affärskvinnan Elsa Fougts verksamhet, i skärningspunkten mellan ett äldre litterärt system och en modernare bokmarknad. Hon visar hur Fougt som ägare till och ledare för Kongl. Tryckeriet manövrerade sitt företagsimperium och de nödvändiga kontakterna med myndigheter och författare, hur hon som aktör på bokmarknaden såväl tryckte rikets offentliga skrifter som importerade och sålde förbjudna franska böcker, och hur hon som kvinna i ett patriarkalt samhälle nådde framgång i kraft av sin bakgrund, sitt ämbetes tyngd och sin personliga kompetens.

Anna-Maria Rimm :
Elsa Fougt, Kungl. boktryckare: Aktör i det litterära systemet ca 1780-1810
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Disputation: 16 oktober 2009
Opponent: professor emerita Margareta Björkman