Sigtuna kommun köper en fastighet till ett värde av 12,7 miljoner kronor för att säkra Sigtuna museums artefakter.

Kommunen har under en längre tid sökt alternativ för att lösa förvaringen av Sigtuna museums unika historiska material. Genom fastighetsförvärvet kan en ändamålsenlig förvaring av föremålen skapas. Delar av den befintliga byggnaden kommer att byggas om för att skapa olika klimatzoner för de olika materialtyperna.

Sigtuna museums arkeologiska material utgör kärnan i museets samlingar. Materialet från vikingatid och tidig medeltid tillhör de största i landet och är av stort riksintresse. Utöver dessa fynd återfinns även redskap och annat material från närområdet av stort lokalt historiskt värde.

– Sigtuna museums insatser har ett mycket högt historiskt värde och materialet de ansvarar för måste förvaras på lämpligt vis. Därför har kommunledningen arbetat hårt med att finna en lämplig lösning, vilket vi nu glädjande nog har lyckats med, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.

– Det känns oerhört bra att vi nu tar det första steget för att skapa ändamålsenliga lokaler till museets samling av arkeologiskt material och kulturhistoriska föremål. Det är mycket angeläget att få till en klimatanpassad förvaring för att kunna säkerställa bevarandet av föremålen, säger Anna Johansson (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i en kommentar.

Beslut om fastighetsförvärvet tas av kommunfullmäktige den 8 september, skriver Sigtuna kommun i ett