Den tidigaste kunskapen om att framställa järn ser helt annorlunda ut i norra Sverige än vad arkeologerna hittills har trott. Det visar analyser som har gjorts på fynd från Norrbotten. [SVT Nordnytt]

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/ny-kunskap-om-norrlandsk-jarnalder?