Fredens hus i Uppsala, Jamtli i Östersund och Magasin 3 i Stockholm är finalister i Årets museum 2013. Bakom utmärkelsen, som delas ut för sjuttonde gången, står Riksförbundet Sveriges museer och Svenska ICOM (International Council of Museums). Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma utmärkt museiverksamhet och att inspirera andra museer till innovativ och nydanande verksamhet av god kvalitet.

– Nomineringen till Årets museum är inte bara en bekräftelse på de tre finalisternas arbete med att skapa framåtsiktande, nyskapande verksamheter som fått stort genomslag. Den sporrar även andra museer till att tänka nytt och våga ta tidigare oprövade vägar för att utveckla sina egna verksamheter, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Juryn, som har utsett finalisterna, kommer nu att besöka de tre museerna för att titta närmare på verksamheten. De saker som bedöms särskilt är museets förmåga att bedriva kreativ och nytänkande verksamhet, museets genomslag hos publiken och mervärdet för museisektorn. Dessutom bedöms huruvida museets verksamhet fått påverkan i lokalsamhället.

– Svenska ICOM välkomnar nomineringen av tre museer som alla visar exempel på nyskapande verksamhet, kopplat med ett samhällsengagemang och ett internationellt intresse, säger Stefan Bohman, ordförande för Svenska ICOM.

Vinnaren av priset för Årets museum 2013 kommer att tillkännages under första dag på Museernas vårmöte, den 15 maj. Priset, som är ett vandringspris, delas ut av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och består av en glasskulptur designad av Bertil Vallien samt ett diplom. Förra året utsågs Kulturparken Småland till Årets museum i Sverige 2012.

Vem som helst har kunnat föreslå sitt favoritmuseum till juryn som består av representanter från Riksförbundet Sveriges museer, Svenska ICOM samt från övriga kultursektorn.

Motiveringarna:

Fredens hus, Uppsala
”Fredens hus har hittat en rad nya uttrycksformer för kunskapsförmedling i ett breddat pedagogiskt koncept som når ungdom (5-25 år) – en uppstickare som fått stort genomslag och väcker funderingar kring vad ett museum är/kan vara i framtiden! Inte bara frågor kring krig/fred-konflikter hanteras, utan också mer övergripande sociala frågor lyfts fram och problematiseras. Verksamheten utanför ’huset’ redovisar aktiviteter i 35 städer/kommuner och 20 000 ungdomar har nåtts.”

Jamtli, Östersund
”Jamtli är ett länsmuseum som vågar utmana invanda mönster och konventioner genom mer oprövade metoder, finansieringsformer och samarbeten. Det långsiktiga arbetet att utvecklas i nya konstellationer med fokus på regionen ger bredd och förankring åt den publika verksamheten och den samlade kulturarvspedagogiken. Den nya miljön Det moderna samhället 1975 bidrog till ett nytt besöksrekord sommaren 2012.”

Magasin 3, Stockholm
”Genom spektakulära utställningar har Magasin 3 utvecklats till en viktig arena för samtidskonst. Det starka budskapet kring frihet, demokrati och existentiella frågor har nått ut i världen med stor kraft. Magasin 3 gör saker som ingen annan vågar och gör det på nya sätt. En mängd olika samarbeten har skapat engagemang utanför konstvärlden.”