Kvinnors ageranden utgjorde en pådrivande faktor bakom upptakten till den industriella revolutionen, så också i Sverige, visar Anita Du Rietz i Kvinnors entreprenörskap under 400 år. De trädde tidigt in i entreprenörsrollen och bidrog aktivt till företagandets revolution vid mitten av 1800-talet. På 1930-talet mattades företagandet av och efter 1950 blev allt färre kvinnor entreprenörer. Desto fler blev i stället anställda. 

Med andra historiska glasögon framträder vår tids näringspolitiska knäckfrågor i ny dager. Även jämställdhetsfrågan får en ny skepnad. Många olika forskarinsatser refereras i boken och fram växer en ny bild med kvinnor som haft rösträtt, ärvt och drivit företag långt tillbaka i tiden.

Anita Du Rietz är fil.dr i nationalekonomi med inriktning mot entreprenörskap, innovationer och institutioner. Hon är också fellow researcher hos Centrum för Näringslivshistoria.

Anita Du Rietz:
Kvinnors entreprenörskap under 400 år
Dialogos Förlag
Utkom 2013