Inte bara kungar

”Det är inte bara kungarna som är intressanta i historien. Man kan tro så då man låter blicken svepa över boklådornas utbud”, skriver Jan Berggren i sin bok Inte bara kungar. Här finns personer som både tjänat makten eller varit i opposition mot den, vilket i äldre tid ibland kostat dem livet eller under senare skeden betytt utfrysning. Här finns också karaktärer som betytt mycket inom sina verksamheter inte bara i vårt land utan i hela världen.

En del av dem har varit personligt anspråkslösa eller motsatsen, ytterst skrytsamma. De biograferade tecknas här i kortfattade levnadsbeskrivningar med förhoppning om att intresse skall väckas för dem. Av den anledningen ges också förslag till fortsatt läsning.

Jan Berggren är författare, historiker och har varit chef för Tullmuseet. Han har ett ett tiotal böcker bakom sig, bland annat Tull i Öresund, Från kask till basker och Tullsnok – öppna bommen!

Jan Berggren:
Inte bara kungar. Makten och kunskapen, näringarna och kulturen från Nils Dacke till Astrid Lindgren
Carlsson Bokförlag
Utkom 2008