Finlandsfrågan är inget avslutat kapitel i svensk politik, trots att det är tvåhundra år sedan Sverige och Finland gick skilda vägar. Krister Wahlbäck, professor emeritus i internationell politik, vill i denna bok beskriva, bedöma och värdera hur det har kunnat gå så som det gjort i Sveriges förhållande till Finland under denna tid.

Förlusten av Finland 1809 ställde Sverige inför frågor som vi fortfarande söker svaren på idag. Hur bör vi ställa oss till det grannland som vi fått mellan oss och Ryssland? Först storfurstendömet 1809–1917, sedan det självständiga Finland efter 1917, efter 1995 också vår partner inom EU. Först och främst: Hur kan vi bäst stödja vår granne om han pressas av "jättens andedräkt", det må vara tsaren eller Lenin, av Stalin eller Chrusjtjov eller kanske Putin eller någon annan i morgon? Den frågan har lett till öppna strider eller dolda dragkamper i 200 år, från Carl XIV Johan till Carl Bildt, från Per Albin till Palme, från Branting till Sandler, från Oscar I till Hammarskjöld.

Detta tema i vår politik skildras nu för första gången i ett samlat grepp, därtill av en historiker som var åsyna vittne inom UD 1976–2003.

Krister Wahlbäck disputerade 1964 på en avhandling i samma ämne och har senare publicerat många böcker och artiklar om Finlands samtidshistoria. Han var minister vid ambassaden i Helsingfors 1986-1991 och är  professor emeritus i internationell politik.

Krister Wahlbäck:
Jättens andedräkt. Finlandsfrågan i svensk politik 1809–2009
Atlantis
Utkom i november 2011