Stefano Fogelberg Rota har tilldelats årets Gustav Adolf-pris för sin bok Poesins drottning – Christina av Sverige och de italienska akademierna. Boken ger en nydanande skildring av drottning Kristina och hennes relation till poesin i Italien – och den italienska poesins relation till Kristina.

Den svenska drottningens betydelse för den italienska litteraturen är för många svenskar okänd. Men i Rom bildade hon en Kunglig Akademi som kom att få ett varaktigt inflytande på den italienska kulturens utveckling. Hennes insatser i Italien gjorde henne till poesins självklara drottning. Genom att beskydda några utvalda poeter kom Kristina bland annat att uppmuntra en litterär rörelse bort från det komplicerade bildspråk som kännetecknar barockens poesi. Hon blev dessa poeters hjältinna och hennes tid i Italien kallades ”drottningens sekel”.

Gustav Adolf-priset om 35 000 kronor delas ut av Vasamuseets vänner på Gustav Adolf-dagen som hålls varje år den 6 november. Fogelberg Rota fördjupar kunskaperna om Vasas tid, och visar hur Kristina fortsatte att ses som en drottning trots att hon lämnat den svenska tronen.

Stefano Fogelberg Rota är litteraturvetare och författare. Han har arbetat som lärare i litteraturvetenskap både vid Stockholms universitet och Lumsa-universitetet i Rom.