Hunden med det röda sidenbandet

Judiska Museet
28 april 2022 – april 2023

I utställningen Hunden med det röda sidenbandet utforskas återigen Judiska museets samlingar – denna gång med fokus på Förintelsen. Den lilla hunden, ett av utställningens många föremål, reste tillsammans med en 6-årig pojke som i mars 1939 kom till Stockholm med de s.k. Kindertransport. Det är ett viktigt perspektiv på Förintelsen, de få som räddades undan nazismen och Förintelsen och hamnade här.

Ända sedan Judiska museet grundades 1987 har det varit en plats där minnen från Förintelsen har lämnats. Föremålen och arkiven vittnar om flykt, om ankomst, om hur livet blev i det nya landet men det finns också föremål som i ljuset av Förintelsen måste förstås på ett helt annat sätt. Förintelsen är ett monumentalt skeende som påverkar hur vi förstår både nuet, dåtiden och framtiden. Den lilla hunden är just ett sådant föremål som bär på en lång rad berättelser: om att lämna Tyskland och fly undan nazismen, om att vara en trygghet för sin ägare i det nya landet, och när den väl lämnas till museet för bara ett par år sedan bär den på helt andra berättelser om hur Förintelsen förändrade livsvillkoren för oss alla.

Hunden med det röda sidenbandet möter besökarna allt ifrån teaterprogram för överlevande, mjukisdjur och ghettovaluta från ghettot i Lodz till en sionistisk flagga som har tillhört Hechalutz Sverige, tidningar av och för barnen som kom till Sverige i de så kallade barntransporterna och presenter som läkare och sjuksköterskor som vårdade de överlevande fick. De bär på viktiga berättelser om den judiska kultur som försvann. Men också återuppstod i ny skepnad och nu visas på Judiska museet som en del av vårt gemensamma kulturarv.

”När nu den första statliga insamlingen av föremål från Förintelsen har startat, är det viktigt att också komma ihåg att samlandet har pågått under många år av ett litet museum, grundat för att rädda det judiska kulturarvet i Sverige, i sig också en konsekvens av Förintelsen”, skriver Judiska Museet.