Flera museer får pengar i förtid

Nordiska museet. Foto: Karolina Kristensson/Nordiska museet

Nordiska museet. Foto: Karolina Kristensson

Utbetalningen av statliga bidrag till vissa institutioner tidigareläggs för att snabbt stärka deras likviditet i situationen som uppkommit till följd av coronavirusets spridning. Det meddelade regeringen i dag.

Många museer, scener och kulturinstitutioner är beroende av biljettintäkter och annan försäljning för att gå runt. De nya begränsningarna av allmänna sammankomster, Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och människors förändrade beteende med anledning av coronapandemin, har lett till färre besökare och därmed kraftigt minskade intäkter och risk för akut likviditetsbrist.

– På bara några veckor har många museer, scener och institutioner fått uppleva enorma publiktapp som ingen var bredd på. Det har inneburit drastiskt minskade intäkter och en oro för framtiden. Att tidigarelägga utbetalningen av bidragen till flera kulturinstitutioner med statligt stöd är ett viktigt besked och ska ses som en del av en helhet av de åtgärder som regeringen beslutat om i den rådande situationen. Att inte behöva vänta på det statliga bidraget kommer vara en viss lättnad i krisen, säger kulturminister Amanda Lind.

Beslutet gäller Kammarkollegiets utbetalningar till vissa statligt stödda institutioner. Regeringen fortsätter arbetet med att kartlägga de behov som finns till följd av spridningen av covid-19.

De verksamheter som berörs är:

Form/Designcenter
Föreningen Svensk Form
Kungliga Dramatiska Teatern
Kungliga Operan
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsens Prins Eugens Waldemarsudde
Stiftelsen Skansen
Stiftelsens Strindbergsmuseet
Stiftelsen Tekniska museet
Stiftelsen Thielska galleriet
Voksenåsen AS

(2020-04-01)