Livsstilar på Östergötlands medeltidsborgar

I Östergötland finns 25 medeltida borgar, mer eller mindre väl bevarade. Boken Hemma på borgen är en studie av livsstilar på dessa platser utifrån nya utgrävningar och fynd, en genomgång av tidigare resultat och de skriftliga källorna.

I de aktiviteter och roller som undersöks ingår avfallshantering, avradsuppbörd, bakning, belysning, beskattning, bordsskick, boskapsskötsel, bryggning, bröllop, dryckenskap, fiske, fängsligt förvar, hantverk, herrar och fruar, husdjur, hålla sig varm, hälsovård, hästhållning, jakt, knektar och svenner, kärleksaffärer, matlagning, mode, musik, myntanvändning, naturbehoven, pälsverksproduktion, religion, ridderskap, rykt och snygghet, skeppsbygge, skrivande, smide, smycken, spel och dobbel, träldom, tullindrivning och växa upp.

Martin Rundkvist är arkeolog och disputerade 2003 med en avhandling om gravfältet vid Barshalder på Gotland. Detta är en svensk översättning av hans sjunde bok.

Martin Rundkvist:
Hemma på borgen. Livsstilar på Östergötlands medeltidsborgar år 1200–1530
Länsstyrelsen Östergötland
Utkom 2020