Flykten från Baltikum 1943–1944

Sjöhistoriska museet
23 september 2022 – 31 december 2023

Foto: Anneli Karlsson/Sjöhistoriska museet

Foto: Anneli Karlsson/Sjöhistoriska museet

Under andra världskriget flydde fler än 30 000 människor över Östersjön för att undkomma tysk och sovjetisk ockupation. De flydde från Estland, Lettland och Litauen i båtar av olika slag. Utmed Sveriges stränder finns fortfarande flyktbåtar kvar. Och runt om i landet finns saker sparade, som en gång packades ner inför flykten. Saker som är laddade med känslor, berättelser och minnen av personer, platser och upplevelser.

De som i dag kan berätta om uppbrottet och flykten var barn under kriget. Deras minnen och föremål är utgångspunkten för utställningen Flykten från Baltikum 1943–1944.

De flesta som flydde från Baltikum levde resten av sina liv i exil, i Sverige eller andra länder. Många hoppades på att snart kunna återvända. Men det skulle dröja decennier innan det blev möjligt att resa tillbaka. Först 1991 kunde de baltiska staterna frigöra sig. De flesta återsåg aldrig det gamla hemmet eller vänner och anhöriga som blivit kvar.

Saker som tagits med från hemlandet fick ett särskilt värde som länkar till livet före uppbrottet och som minnen av flykten. Utställningen fokuserar på flykten över Östersjön med början i ett vardagsliv under ockupation och slut i ankomsten till Sverige och ett liv i exil.

Flykten från Baltikum 1943–1944 är helt byggd av återanvänt material från tidigare produktioner. Innehållet bygger på Sjöhistoriska museets forskningssamordnare Mirja Arnshavs avhandling De små båtarna och den stora flykten. Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar samt projektet Flyktens materialitet. Utställningen är producerad av Hanne Lindberg, Sjöhistoriska museet i samarbete med Expology.