Gustav Vasa talar ur skägget

Kalmar slott
4 april – 8 november 2020

I årets säsongsutställning på Kalmar slott står Gustav Vasa återigen i fokus. I år är det 500 år sedan han steg iland på Stensö udde vid Kalmar vilket uppmärksammas i utställningen Gustav Vasa talar ur skägget. Här visas bland annat föremål från Livrustkammaren som Gustav Vasas värja, sköld och hjälm.

– Livrustkammaren har samarbetat med Kalmar slott med flera utställningar de senaste åren, men detta är första gången som vår gemensamma nämnare Gustav Vasa är föremålet för samarbete. Kalmar slott är först ut att fira Gustav Vasa 500 år och vi är mycket glada att ha bidragit till detta, både med några fantastiska museiföremål och med en digital 3D-fördjupning där besökare kan titta närmare på Livrustkammarens föremål ur alla vinklar. Den gjordes ursprungligen till Livrustkammarens nya basutställning som öppnade 2019, säger Malin Grundberg, museichef vid Livrustkammaren.

Flera av de utlånade originalföremålen kan knytas till Gustav Vasa personligen, vilket gör dem mycket anmärkningsvärda. Bland föremålen märks särskilt en ovanlig maskvisirhjälm och en rundsköld från 1540-talet. Båda föremålen är från Sydtyskland och ingick sannolikt i de beställningar som gjordes av kungen och som levererades vid denna tid. En käpp av kanelträ har dekorerats med Vasavapnet, kärven, vilket finns på silverknoppen jämte kungens initialer. Också skölden och hans värja är prydda med Vasavapnet.

– Den spännande Vasatiden tar sin början i och med Gustav Vasas väg till makten och genom Kalmar slotts utställning och Livrustkammarens bidrag till den. Vi är glada att kunna finnas på många platser ute i landet och inte minst på det vackra renässansslottet i Kalmar, säger Malin Grundberg museichef vid Livrustkammaren.

Utställningen Gustav Vasa talar ur skägget har ett tema som rör sig kring makt, manipulation och propaganda och kommer att visas i Fångetornet, Förbrända salen och Rustkammaren, en yta på cirka 500 kvadratmeter. Den största platsen kommer hans skägg att uppta och utlovas både lysa och tala.