Stockholms blodbad 500 år

Medeltidsmuseet
11 augusti 2020 – 7 november 2021

Den 7–9 november år 1520 flöt blodet i Gamla stans gränder. Enligt chefsbödeln Jürgen Homut avrättades 82 personer på Stortorget i vad man brukar kalla Stockholms blodbad. Avrättningarna var kulmen på en invecklad maktkamp om Sveriges tron.

Medeltidsmuseet uppmärksammar denna händelse med utställningen Stockholms blodbad 500 år. Utställningsarbetet har skett i nära samarbete med Historiska institutionen vid Stockholms universitet och utställningen kommer att spegla den senaste forskningen. Här finns fynd från tiden, Björn Eneroths dramatiska målning av blodbadet och i centrum står Karl-Olof Björks skulpturgrupp ”Stockholms blodbad” med huvudaktörerna i detta drama: Kristian II, Kristina Gyllenstierna och chefsbödeln Jurgen Homut med flera.

Kristian II kröntes av ärkebiskop Gustav Trolle i Storkyrkan i Stockholm söndagen den 4 november. Kröningsfesten pågick i tre dagar då det bjöds på mat, dryck, tornerspel och underhållning av gycklare. Den fjärde dagen kallades gästerna till ett möte på slottet, där ärkebiskop Trolle anklagade de som hade avsatt honom och rivit hans borg för kätteri. Under mötet låstes slottets portar och gästerna blev fångar. Dagen därpå samlades ett kyrkligt möte, lett av den danske biskopen Jens Andersen Beldenak. Mötet kom fram till att de som Trolle hade anklagat var skyldiga till kätteri.

Mitt på dagen leddes flera av fångarna ut på Stortorget för att avrättas i rangordning. Kristian II närvarade inte själv, istället organiserades avrättningarna av bland andra hans rådgivare Didrik Slagheck. Olaus Petri som var ögonvittne beskrev senare händelserna. Först halshöggs de två biskoparna, sedan flera riksråd och riddare, följda av Stockholms två borgmästare och hela rådet och andra borgare i staden. Nästa dag fortsatte avrättningarna med flera borgare och adelns tjänare. Lambrekt bårdskärare hämtades medan han stod och rakade en person. Lasse Hass blev avrättad för att han grät öppet på torget. Adelsmännens tjänare togs direkt av hästarna och hängdes med sporrarna på. De avrättade Stockholmsborgarnas hem plundrades inför ögonen på hustrur och barn. Kropparna lämnades på torget till den tredje dagen, då de samlades ihop och togs till Södermalm för att brännas. Sten Sture d y:s kista grävdes upp och hans kropp brändes med de övriga offren. Kristina Gyllenstierna slapp avrättning men fängslades och fördes tillsammans med flera andra adliga kvinnor som fångar till Köpenhamn.