Flyttrender på Norrlands landsbygd 1850–2019

Hur har Norrlands landsbygdsbefolkning flyttat? Det studeras i en ny avhandling i historia av Samuel Sundvall vid Umeå universitet där flyttrenderna under 170 år undersökts. Det är en lång historia av både förändring och kontinuitet där samhällsekonomin oftast satt ramarna.

Norra Sverige expanderar men trots det kämpar många landsbygdsområden i norr med avfolkning till följd av stor utflyttning. Problematiken är gammal, men norra Sveriges landsbygd har däremot inte alltid dragits med dessa problem, säger Samuel Sundvall.

Under det sena 1800-talet var många av de områden som nu avfolkas inflyttningsbygder. Nya jordbruk etablerades och befolkningen ökade snabbare än någon annanstans i landet. I avhandlingen undersöks hur denna totala omläggning i flyttbeteenden skedde.

Samuel Sundvall beskriver hur det generellt är samhällsekonomin som har satt ramarna för landsbygdsbefolkningen flyttat. Att Sverige sedan 1800-talets slut gått från jordbruksland till ett industriland och sedermera ett tjänstesamhälle.

– Landsbygden har gått från att vara norm till periferi. Färre människor lämnade den norrländska landsbygden under den första fasen av industriell expansion än på andra platser i Sverige. De norrländska småbrukarna kunde genom exempelvis skogsarbete skaffa en inkomstkälla i ett samhälle där lönearbete blev allt viktigare, säger Sundvall.

Sedan mitten av 1900-talet har däremot utflyttningstalen ökat dramatiskt. Frånsett att fler väljer att lämna den norrländska landsbygden så har även de ekonomiska klyftorna mellan de som flyttar och stannar ökat dramatiskt.

Sundvall konstaterar vidare att även om fler väljer att flytta nu så har den typiska utflyttaren sett ungefär likadan ut sedan under hela denna tid. Att vi flyttar oftast i ung vuxen ålder, innan vi rotat oss med arbete och familj.

– Däremot så är vi lite äldre nu än för hundra år sedan, istället för att flytta för arbete direkt när vi lämnar föräldrahemmet, så bor de flesta kvar tills det är dags att påbörja högre utbildning. Kvinnor har också alltid lämnat landsbygden mer än män, bland annat på grund av att de sektorer som varit dominerande på landsbygd har traditionellt varit mansdominerande, konstaterar Samuel Sundvall.

Samuel Sundvall:
Rural migration regimes. Long-term trends in northern Sweden 1850–2019
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
Disputation: 7 juni 2024