De Svenska Historiedagarna till Falun

De Svenska Historiedagarna arrangeras i år i Falun. Konferensen pågår den 4–6 oktober i Högskolan Dalarna under temat ”Historia på djupet”.

Invigningen sker i Lugnetkyrkan och inledningsföredraget ”Emma och Anders Zorn – omaka makar på Manhattan och i Mora” blir ett samtal mellan den tidigare chefen för Zornsamlingarna i Mora, Birgitta Sandström som skrivit en biografi över Emma Zorn, och författaren Per Svensson, 2023 års mottagare av Augustpriset för boken Zorn – ett liv, en tid.

Det är första gången Historiedagarna förläggs till Dalarna.

– Starkt bidragande är förstås det som är unikt för Falun, att staden är ett världsarv och att den genom den månghundraåriga gruvdriften representerar industrihistoria av stor betydelse för Sveriges industriella utveckling. En poäng med Historiedagarnas runtflyttande är ju också att man ska komma i direkt kontakt med de delar av den svenska historien som platsen i fråga representerar, och i Falun finns mycket kvar från gruvindustrins glansdagar att bese och besöka, säger Lena Milton, som är ansvarig i programgruppen, till Nättidningen Svensk Historia.

Även om valet av ort alltid styrs av tillgången till såväl konferenslokaler som hotell vill föreningen gärna åstadkomma så stor variation som möjligt

– Eftersom Historiedagarna under de senaste åren hållits på olika håll söderut i Sverige ville vi denna gång komma åtminstone en liten bit längre norrut, säger Milton.

På programmet står 36 olika seminarier, däribland ”Falu gruva – en spegling av 1000 år av Sveriges historia”, ”Karin Bergöö Larsson – textilkonstnär mellan jugend och modernism”, ”’De visste sitt värde’ – om herrarbetande dalkullor i 1800-talets Stockholm”, ”Att skapa en landsfader – Gustav Vasa under 500 år”, ”Kulturkanon – totalitärt tilltag eller levande bildningsverktyg?” och ”Kvinnorna som dog på Vasa och andra båtmanshustrur”.

Historiedagarna avslutas som brukligt med utflykter på söndagen då deltagarna kan välja mellan ”Tusen år av Faluhistoria”, ”En kyrklig vandring från renässans till medeltid”, ”Konst och kultur i världsarvsbygd” och ”En gruvlig tur”.

– Vi hoppas förstås att det kommer riktigt många till Falun och också att alla deltagare får plats. De två senaste åren har vi fått dra en gräns för antalet anmälningar och även om det förstås är väldigt positivt med ett stort intresse kändes det inte roligt att behöva säga nej till ett antal Historiedagsentusiaster. Men vi ska kanske ändå påminna om vikten av att anmäla sig i god tid, avslutar Lena Milton.

Nättidningen Svensk Historia är en av medlemmarna i föreningen De Svenska Historiedagarna som arrangerat den stora konferensen sedan 1996.

(2024-06-23)

Se även De Svenska Historiedagarna i Lund (2023-10-07)