På de svenska slotten och adelsgårdarna satt missnöjda män och konspirerade för att få mer makt. I de enkla stugorna drömde bondefamiljerna om rättvisa och bättre fogdar. När 1500-talet börjar är stora delar av invånarna i Sverige, rika som fattiga, mogna att göra uppror.

Fogdemakt och bondevrede berättar om hur Sverige under 200 år förvandlades från ett upproriskt rike till en krossad och utblottad före detta stormakt. Under den här perioden inträffade några av de allra största bondeupproren, såsom Dackeupproret, Klubbekriget och Snapphanefejden, men även en mängd mindre uppror och upplopp som Ribbingarnas vinteruppror, Näftåget i Dalarna och Västgötaherrarnas uppror.

I boken skildras också Gustav Eriksson Vasas kamp mot kung Kristian, brödrastrider under Erik XIV:s tid, Morgonstjärneupproret och uppror i de svenska kolonierna.

Fogdemakt och bondevrede är andra delen i serien Svenska uppror. Första delen, som utkom förra året, hette När borgarna brann och omfattade tiden fram till 1499.

Mats Adolfsson är journalist och har under lång tid fördjupat sig i all de små och stora uppror som på olika sätt påverkat Sveriges historia.

Mats Adolfsson:
Fogdemakt och bondevrede 1500-1718
Natur & Kultur
Utkom i januari 2008