Följa sitt hjärta – en utställning om Ellen Roosval von Hallwyl

Hallwylska museet
26 mars – 30 augusti 2010

I Hallwylska museets utställning Följa sitt hjärta får besökarna möta Ellen Roosval von Hallwyls (1867-1952) dramatiska och inspirerande livsöde. Som dotter i den förmögna familjen von Hallwyl präglades Ellens vuxna liv av kampen mellan tidens konventioner och hennes starka vilja att gå sin egen väg, såväl i konsten som i kärleken.

Ellen Roosval von Hallwyl Ellen seglar. Foto: Hallwylska museet
Ellen Roosval von Hallwyl.
Foto: Hallwylska museet.
Ellen seglar.
Foto: Hallwylska museet.

Utställningen berättar om ett intressant livsöde och ett marginaliserat konstnärskap i relation till tidens politiska och konstnärliga strömningar. Efter en klassiskt kvinnlig uppfostran på herrgården Ericslund och i Wallinska flickskolan gifte Ellen sig ståndsmässigt med löjtnanten Henrik de Maré. Vid 39 års ålder väckte hon stor uppståndelse inom stockholmssocieteten genom skilsmässan från Henrik och giftermålet med den 12 år yngre konststudenten Johnny Roosval (1879-1965), informator till Ellens och Henriks son, Rolf de Maré.

Ellens hjärta brann för konsten och hon valde att trotsa den traditionella kvinnorollen genom att ägna sig mer och mer åt sitt skapande, skolad av bland andra Carl Milles. Ellen bedömdes av tidens kritikerkår inte enbart utifrån sina konstnärliga färdigheter, utan även utifrån sin sociala ställning. Kan hon betraktas som en professionell konstnär eller enbart som en överklassflicka med konstnärsintresse?