Ta vid. Andreas Eriksson och Edvard Munch

Thielska Galleriet
6 maj – 1 oktober 2023

Thielska Galleriet har öppnat en duoutställning med grafiska verk av Andreas Eriksson (född 1975) och Edvard Munch (1863–1944). Munch var en betydelsefull konstnär för Signe Maria och Ernest Thiel och i deras konstsamling finns en nästan komplett serie av den norske konstnärens grafiska blad. Nu lyfts ett större urval av dessa fram i dialog med Andreas Erikssons verk. Eriksson är en välkänd samtidskonstnär som representerat Sverige på Venedigbiennalen och ställt ut separat på bland annat Bonniers konsthall, Akvarellmuseet på Tjörn och Skissernas museum i Lund. Han är kanske mest känd som målare men har även arbetat med grafik sedan tonåren.

Utställningen belyser de båda konstnärernas distinkta stilar men visar samtidigt hur de tillsammans lockar fram något tidigare okänt i varandras verk. Genom att sätta samman Eriksson och Munch på ett fritt sätt luckras idén om en linjär konsthistoria upp. Bilderna lösgörs ur de sammanhang vi är vana vid och när deras verk från olika tider placeras nära varandra uppstår en dialog åt båda håll.

Det är inte bara den nu levande konstnären som tar vid där den äldre slutar, Munchs bilder vecklas också ut och får tala med Erikssons. Det är inte fråga om att vilja se en utveckling, snarare att försöka skapa en omtagning. Genom att skifta mellan kontraster som det figurativa och abstrakta, det anade kan något nytt synliggöras och få liv i rummen. Ibland speglar verken snarare varandra. Ett träd gjort av en ung Andreas Eriksson, ”Utan titel” (1993), får möta Edvard Munchs ”Eken” från 1903 – samma frågor har ställts genom åren.