Axel von Fersen – mannen, myten, mordet

Löfstad slott
29 maj – 26 september 2010

Med anledning av att det är 200 år sedan Axel von Fersens död visas en utställning om denna mytomspunna person som fortsätter att fascinera och förbrylla än idag. Löfstad slott har ägts av Sophie von Fersen. Hit flydde hon efter broderns dramatiska död, rädd för sitt eget liv.

Axel von FersenUtställningen presenterar mannen bakom myten och berättar om tiden som Axel och hans syster levde i. Ett stort antal föremål visas i utställningen och runt om i världen finns flera saker som påstås ha tillhört Axel von Fersen. ”Vad är sant och vad är myt? Och hur kan man komma nära en historisk person och den tid han levde, älskade och verkade i? Detta vill vi diskutera med hjälp av utställningen.”

Axel von Fersen befann sig ständigt på resande fot. Idag skulle vi kalla honom europé och kosmopolit. Redan som 14-åring begav han sig ut på sin Grand Tour. Han träffade Voltaire, presenterades vid Europas furstliga hov och mötte för första gången Marie Antoinette. Han deltog i det amerikanska frihetskriget och träffade George Washington. I Nordamerika agerade han tolk mellan amerikanare och fransmän. Under revolutionsåren blev Axel von Fersen Gustaf III:s hemlige sändebud i Europa. Mitt i politiken, bland mäktiga män och kvinnor, fanns Axel.

Allt han såg och upplevde skrev han ner i sina dagböcker. Hans roll var observatörens; den som med viss distans beskrev sin tids seder och bruk. Han gjorde detta med viss cynism och sarkasm, något som dagbokens privata karaktär inbjuder till. Utöver detta var Axel von Fersen en charmör av stora mått. Bland de kvinnor som lät sig charmas av den vältalige ynglingen fanns den franska drottningen Marie Antoinette.

Sveriges kanske största äventyrare och den franska drottningens älskare slutade sitt liv 1810, lynchad av en rasande folkmassa på grund av falska rykten om att han varit inblandad i den svenske kronprinsens död. Mordet på Axel von Fersen ledde till att Karl XIV Johans kröning fick flyttas till Örebro. Det ansågs för farligt att hålla kröningen i Stockholm, där allt fler förespråkade republik. Även efter sin död påverkade alltså Axel von Fersen det politiska skeendet.

Löfstad slott

Utställningen berättar om den här tiden, dess tankar och idéer. En tid när Europa stod inför stora förändringar och kungahusets vara eller inte vara stod högt på agendan. En värld där kontakter och nätverk – liksom idag – var mycket viktiga, även om metoderna för att upprätthålla nätverken skiljer sig åt. Skvaller och satir blomstrade under den här tiden och kanske har det, tillsammans med de beryktade kvinnoaffärerna, bidragit till att skapa den livskraftiga myten om Axel von Fersen.