Under nordisk medeltid var kyrkan inte bara en kristen kultplats utan även den viktigaste scenen för massmedial kommunikation. På väggarna inuti kyrkorna målades huvudsakligen scener ur Bibeln men här och var även sådant med ursprung i populärkulturen. Den mest spridda profana kulturyttringen var den muntligt traderade balladen och man återfinner många målningar med anknytning till den i våra medeltida kyrkor.

Några av medeltidens skämtballader är grovt vulgära. Vulgära är också, kanske mer överraskande, många av kyrkmålningarna med sina sexuella motiv och sina bilder av förtappade syndare.

Sigurd Kværndrup och Tommy Olofsson har ägnat åratal av forskning och många mil av resor runtom i Danmark och Sverige för att med kameran i hand granska de spår som den skandinaviska medeltidens mest spridda konstart, den muntligt traderade balladen, har satt på kalkmålningarna i de gamla kyrkorna. Medeltiden i ord och bild är ett pionjärverk.

Sigurd Kværndrup är en dansk medeltidsexpert med isländskt påbrå, dr phil. Ii litteraturvetenskap, kulturhistorisk författare och pensionerad lektor. Tommy Olofsson har givit ut flera diktsamlingar och är även verksam som översättare och kritiker i Svenska Dagbladet.

Sigurd Kværndrup & Tommy Olofsson:
Medeltiden i ord och bild. Folkligt och groteskt i nordiska kyrkmålningar och ballader
Atlantis
Utkom 2013