Biologiska museet på Karolinska skolan i Örebro är nu nära en avveckling. En utredning om vad som ska hända med den unika samlingen är just avslutad. [SVT Tvärsnytt]

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/biologiska-museet-avvecklas