Fornlämningar körs sönder av skogsmaskiner

Var femte kulturlämning har skador från skogsmaskiner, visar en ny inventering från Skogsstyrelsen. Fler historiska lämningar har dessutom förstörts jämfört med en undersökning för två år sedan – trots att skogsbruket säger att frågan tas på allvar.

Läs artikeln på Aftonbladet

(2018-07-04)