Släktforskare måste stänga delar av sin sajt

Privatpersoner har anmält Sveriges Släktforskarförbunds diskussionssida Anbytarforum för att vara kränkande och rasistisk. Efter att Datainspektionen granskat webbplatsens hantering av känsliga personuppgifter måste delar av sajten stängas.

Enligt beslut från Datainspektionen får inte Släktforskarförbundet offentliggöra känsliga personuppgifter och uppgifter om lag-överträdelse i sitt diskussionsforum på nätet. I Anbytarforum kan släktforskare publicera personuppgifter öppet på webbplatsen och det krävs ingen inloggning med lösenord för att få tillgång till uppgifterna, något Datainspektionen anmärkt på.

Syftet med personuppgiftslagen (PUL) från 1998 är att ”skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.” PUL anger restriktioner för hantering av känsliga uppgifter, till exempel etniskt ursprung och lagöverträdelser. Det finns ett principiellt förbud i PUL mot att behandla känsliga personuppgifter om inte den registrerade lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen eller själv på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna. Det är också förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott av olika slag.

I Anbytarforum publiceras uppgifter om både kända och okända personer. Det har funnits avdelningar med olika teman och under-rubriker som ” Brott och straff”, ”Judar” och ”Romer”. Under rubriken ”Brott och straff” har publicerats namn på både levande och avlidna brottslingar och deras släktingar. Under rubriken ”Etniska grupper” fanns uppgifter om personer som är födda på 1900-talet.

Under rubriken ”Kändisars härkomst” publiceras uppgifter om personer som fortfarande är i livet, ofta utan att de berörda personerna lämnat sitt samtycke. Kändisavdelningen har dock inte granskats av Datainspektionen.

Släktforskarförbundets ordförande Ted Roswall välkomnar i en debattartikel i FörbundsNytt en diskussion om och direktiv kring en ”etisk rensning”, d.v.s. direktiv för att rensa nätet från sådant som inte borde finnas där, däribland publicering av detaljerade person-uppgifter om nu levande personer utan deras medgivande. Förbundet arbetar med den frågan idag.

Däremot menar Ted Roswall att Datainspektionens utlåtande innebär en slags omvänd rasism.

– Svenskarna är ett mångkulturellt folk och invandrare har vi haft i alla tider. Men om Datainspektionens beslut står sig så får vi bara diskutera vita ariska släkter på Anbytarforum. Jag kallar det för omvänd rasism, säger Ted Rosvall till Expressen.

Datainspektionens Britt-Marie Wester bekräftar att den tolkningen är riktig. Om man offentligt ska utbyta känsliga uppgifter som kan härledas till nu levande personer så måste dessa tillfrågas först.

– Etniskt ursprung är känsliga uppgifter och de får inte behandlas utan samtycke, säger hon till TT.

(2005-11-05)