Den öppna databasen Fornsök är avsedd att öka kunskapen och medvetenheten om kulturarvet hos allmänheten, men den kan också underlätta för plundrare. I höst presenteras en strategi som skall ge fornminnena ett bättre skydd. [SvD]

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1464631.svd