Utredning om Vadstena slotts framtid

Staten ska utse en särskild utredare för att arbeta fram en helt ny vision om den framtida verksamheten för Vadstena slott. Detta framkom då landshövding Björn Eriksson deltog tillsammans med kungaparet vid festligheterna kring Vadstenas 600-årsjubileum.

– Precis som för andra statliga slott som har en unik karaktär måste det också för Vadstena slott finnas en plan för framtiden där kultur- och turistaspekten står i fokus. Det här gäller till exempel Läckö slott och Gripsholms slott. Separat arbete pågår för närvarande vad gällande återställande av rikssalen och en kommande scen på borggården. Härutöver krävs ett helhetsgrepp som sätter slottet i sitt rätta fokus, säger Björn Eriksson.

Vadstena slott, som är byggnadsminne och är en av Sveriges bäst bevarade Vasaborgar, förvaltas av Statens fastighetsverk och står under tillsyn av Riksantikvarieämbetet. Genom avtal har Vadstena kommun idag nyttjanderätt till vissa delar av slottet.

Den nya utredningen, som startar nästa år, bekostas av staten. Tidsgränsen är flytande men utredningen bör vara färdig om två år.

– Här handlar det om att beakta och lyfta fram historiken och sätta Vadstena slott på kartan. För det krävs att man vågar titta på möjligheterna eftersom slottet och Vadstena stad ska leva kvar minst 600 år till, förklarar Eriksson.

(2000-12-17)