Forntider

Historiska museet
Ny permanent utställning

Den 8 november öppnade en ny del av utställningen Forntider på Historiska museet i Stockholm. Den är byggd kring en nutida transithall där besökaren tas med på en resa i tid och rum. Därmed är hela basutställningen om sten-, brons-, och järnåldern klar. Här presenteras 10 000 år av svensk historia. Över 3 000 originalföremål ger en fascinerande bakgrund till dagens Sverige. Med hjälp av forntida fynd och livsöden får besökaren fundera över vår tids verklighet och vad vi kan lära av det förflutna.

Den första delen av Forntider öppnade i november 2005. Där presenteras åtta olika livsöden från förhistorisk tid. Det äldsta är Bäckaskogskvinnan som dog för cirka 9000 år sedan och det yngsta är en furste från Vendel, en gång begravd i överdåd. Med alla livsöden i bagaget träder besökaren in i den nya delen – en modern transithall, likt en flygplats, med gater till det förflutna. Bildspel, atmosfärljud och fotografier sätter fantasin i rörelse. Besökaren är i centrum och kan ses som det nionde livsödet – dags för avfärd!

Varje gate i transithallen tar upp en tidlös fråga, viktig för människor i alla tider. De handlar bland annat om identitet, relationer, makt och miljö. Vad betydde det då och vad betyder det i dag? Vid en gate ställs frågan: Vad styr ditt liv? Rummet handlar om makt och offer. Här visas glänsande föremål som har offrats till högre makter i hopp om rika skördar, segrar över fiender, god jaktlycka eller många barn. En del av utställningen behandlar också arkeologi och hur historia skapas. ”Arkeoteket” är gaten som riktar sig speciellt till barn och ungdomar. Här får alla möjlighet att själva gräva fram och undersöka forntida fynd.

– Utställningen vänder sig till en bred allmänhet och syftar till att ta vara på och fördjupa det stora intresset för historia och arkeologi som finns i landet, säger museichef Lars Amréus. Flera världsunika föremål som inte har kunnat visas på många år kan nu upplevas i nya sammanhang, där modern arkeologisk forskning och nya frågeställningar ger spännande och kanske oväntade infallsvinklar. Efter många års omfattande och intensivt arbete har Historiska museet nu en av Europas modernaste utställningar om arkeologi och forntiden.

Hallens moderna form lyfter fram våra äldsta föremål på ett nytt sätt. Här presenteras bland annat stilrent stenåldershantverk – en cirka 5 000 år gammal älghuvudsyxa från Alunda, de äldsta svärden, ett unikt kultföremål i brons från Balkåkra, det praktfulla Hassle-fyndet bestående av ett grekiskt kärl, spannar från Italien och svärd och bronsskivor från Mellaneuropa. Man kan också stanna i förundran inför kraniet av en kvinna som haft en bronsbesatt mössa på huvudet. Motsvarigheter till denna finns i Baltikum. Var hon en kvinna som korsat Östersjön? Eller var det bara mössan som gjorde det? Föremålen vittnar om resor i alla tider.