Malmö Museer
31 maj 2014 – 

Den 31 maj invigdes utställningen Women making history på Teknikens och Sjöfartens hus, Malmö Museer. Utställningen berättar om utlandsfödda kvinnors historia i Malmö under 100 år. Deras liv och arbete utgör en viktig del av stadens historia, men alltför mycket av kvinnornas erfarenheter saknas i den officiella historieskrivningen. 

Många kvinnor kom hit för att arbeta, andra flydde diktaturer, krig och katastrofer. En del kom för kärlekens skull. Alla hoppades på ett bättre liv.

Women making history är ett försök att kasta ljus över några osynliga delar av Sveriges moderna historia, och problematisera den ofta skeva historieskrivning som rör immigrantkvinnor. Den är samtidigt ett sätt att samla nya berättelser och att omtolka vår bild av staden, säger utställningens projektledare Samuel Thelin på Malmö Museer. 

Utställningen är en del av projektet Kvinna100 som är ett samarbete mellan Malmö Museer/Kulturförvaltningen, Feminist dialog och Malmös f.d. första fristadsförfattare Parvin Ardalan, Medea, Malmö Högskola och ABF Malmö. Projektet bygger på civilsamhällets medverkan: kvinnoorganisationer, feministiska nätverk och enskilda malmöbor har alla på olika sätt bidragit. Läs mer om projektet på womenmakinghistory.tumblr.com