Forskare letar nya arkivfynd om Gammalsvenskby

Forskare från forskarskolan Beegs vid Södertörns högskola skall resa till Ukraina för att söka material om den svenska koloni som grundades där 1782, mera känd under namnet Gammalsvenskby. Här har svenskättlingar levet och verkat under tre statsskick. Det kejserliga Ryssland, det kommunistiska Sovjet och nu det självständiga Ukraina.

– Även om historien om Gammalsvenskby är allmänt känd har det forskats väldigt lite kring den, säger David Gaunt, professor i historia vid Beegs.

– Syftet med resan är i första hand att se på dokumentationen i de ryska och ukrainska arkiven, källor som aldrig tidigare använts för studiet av Gammalsvenskby. Detta öppnar för helt nya perspektiv på svenskar som minoritet inom det ryska imperiet, fortsätter David Gaunt.

Framförallt finns det ytterst lite dokumenterat om Gammalsvenskby (Starosjvedskaja på ryska) efter det att praktisk taget alla svensktalande utvandrade till Sverige 1929 på flykt undan sovjetstaten. Men redan efter några år återvände ändå ett par hundra till sin hemby och ännu idag har flera hundra i folkräkningen uppgivit att deras etniska tillhörighet är ”svensk”. Även om förmodligen bara ett fåtal talar svenska.

– Dokumenten hittades av en tillfällighet när ryska och tyska forskare letade efter material om de tyska bosättningarna som också finns i den här delen av Ukraina, säger David Gaunt.

I augusti reser tio svenska, ryska och ukrainska forskare från fem universitet till städerna Odessa, Kherson och till Zmejovka, vid floden Dnepr, som Gammalsvenskby idag är en del av.

– Detta är en första rekognoseringstur där vi inte kommer att hinna gå igenom allt material som finns, berättar David Gaunt.

Efter resan planerar man en konferens där materialet ska presenteras. Dessutom räknar man med att publicera både en antologi om de svenska immigranterna i Ukraina och en samman-ställning över de arkivmaterial man gått igenom. På sikt kan den på många sätt fantastiska historien om den 222 år gamla svenska kolonin bli föremål för flera avhandlingar inom ramen för Beegs.

Kolonin bildades av utflyttad bondebefolkning från svenskspråkiga Dagö då Katarina den stora ville kolonisera och odla upp territorier Ryssland erövrat från Turkiet.

The Baltic and East European Graduate School (Beegs) har ett 40-tal forskarstuderande, från Sverige och andra länder med huvudintresse på Östersjöområdet och Östeuropa, skriver Södertörns högskola i ett pressmeddelande.

(2004-06-18)