Spektakulärt arkeologiskt fynd på skräpbacken

Ett spektakulärt arkeologiskt fynd har gjorts strax söder om Matfors. När Jack Rönström rotade på ”skräpbacken” bakom sitt hus hittade han ett metallkärl cirka 20 cm under markytan. Kärlet visade sig vara en så kallad Vestlandskittel som kan dateras till 300- eller 400-talet e.Kr. Kitteln är cirka 30 cm i diameter och cirka 15 cm hög och tillverkad av koppar eller kopparlegering.

Fyndet är märkvärdigt dels genom att det inte direkt kan placeras in i ett typologiskt schema, dels för att det var länge sedan ett sådant fynd gjordes i länet. Senaste gången var för nästan 50 år sedan, uppger Länsmuseet Västernorrland.

Vestlandskitteln
Den nyfunna Vestlandskitteln.
Foto: Magnus Holmqvist.

Den exakta fyndplatsen är känd och länsmuseet hoppas få tillfälle att genomföra en arkeologisk efterundersökning relativt snart för att få reda på mer om fyndomständigheterna. Frågar är om det är ett gravfynd eller något annat?

Fyndplatsen ligger i ett område som redan tidigare är känt för att hysa både gravar och boplatslämningar från förhistorisk tid.

(2004-06-16)